• el
 • en
 • es
 • it
 • sv
 • Välkommen till DEEDS onlineplattform för lärande

  Din steg-för-steg-guide för planering och implementering tvärvetenskapliga program för studentutbyte och rörlighet

  Välkommen ombord på DEEDS eLearning-plattform

  Låt oss tillsammans utveckla ert nästa studentutbytesprogram
  Är du intresserad av att ge dina gymnasieelever möjlighet att studera utomlands? DEEDS Online Learning Platform bygger på den kollektiva kunskapen från tre gymnasieskolor i Italien, Spanien och Sverige, som de, under en treårsperiod, har samlat på sig genom sina respektive pilotprojekt för elevutbyten. Plattformen ger en förfinad och helt ny strategi för transnationell gymnasieelevmobilitet som vägleder alla inblandade aktörer (lärare, skoladministratörer, elever och familjer) genom varje steg på vägen. Beroende på vilken roll du vill ha i detta pedagogiska utvecklingsarbete väljer du den kurs som passar dig.
  • Detta avsnitt är avsett att stödja lärare och utbildare som vill utveckla sina egna studentutbytesprogram. Det tillgängliga utbildningsinnehållet är strukturerat enligt följande: 


   • Utbildningsmoduler som täcker ett brett spektrum av teman och ämnen som rör planering, förberedelser och genomförande av en framgångsrik studentmobilitet.

   • Lesson Learned är en serie korta dokumentärer som delar med sig av erfarenheter och lärdomar från lärare och samordnare av utbytesprogram under genomförandet av tre pilotprojekt för studentmobilitet i Italien, Spanien och Sverige. 

   Lärare kan få tillgång till resurser som hjälper dem med en rad organisatoriska uppgifter och utveckling av läroplaner.. 

  Detta avsnitt är avsett att stödja skolledare som vill utveckla sina egna studentutbytesprogram. Det tillgängliga utbildningsinnehållet är strukturerat enligt följande: 


  • Utbildningsmoduler som täcker ett brett spektrum av teman och ämnen som rör planering, förberedelser och genomförande av en framgångsrik studentmobilitet.

  • Lesson Learned är en serie korta dokumentärer som delar med sig av erfarenheter och lärdomar från både skoladministratörer och lärare under genomförandet av tre pilotprojekt för studentutbyte i Italien, Spanien och Sverige.
  • Resurser som skoladministratörer kan få tillgång till och som hjälper dem med en rad organisatoriska och administrativa uppgifter.

  Detta avsnitt är dedikerat till att stödja studenter och värdfamiljer som ser fram emot att delta i ett framtida studentutbytesprogram. Det tillgängliga utbildningsinnehållet är strukturerat enligt följande: 

  • Utbildningsmodul som omfattar ett brett spektrum av teman och ämnen som rör förberedelserna inför en viss mobilitet, samt vad studenter och familjer bör förvänta sig av sitt deltagande. 
  • Lesson Learned är en kort dokumentär som delar med sig av de erfarenheter som både lärare och studenter har fått genom tre pilotprojekt för studentutbyte i Italien, Spanien och Sverige.
  • Resurser som studenter och familjer kan använda för att få en bättre förståelse för de olika administrativa aspekterna som styr deras deltagande.
  The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.
  Project Number : 2020-1-IT02-KA201-079936
  Copyright © | Privacy policy